Best School of English

Angielski 4x szybciej!

Best Matura

Dla Firmy

Język obcy jest obecnie niezbędny we współpracy z innymi krajami, szczególnie na terenie Kołobrzegu, dlatego bez jego znajomości trudno o skuteczne funkcjonowanie firmy.

Szkoła języków obcych Best School oferuje kompleksowy program nauki języka niemieckiego lub angielskiego, opracowany specjalnie na potrzeby firm, także na potrzeby branży turystycznej.

Nasze nowoczesne metody nauczania zapewniają wysoką skuteczność.

Zajęcia prowadzone przez naszych lektorów charakteryzują się dużą dynamiką, co zmusza Słuchaczy do maksymalnej koncentracji w każdej minucie zajęć, dzięki czemu wykorzystane jest 100% czasu lekcji.

Nasi Klienci mają możliwość oceny naszej skuteczności biorąc udział w sześciu bezpłatnych lekcjach próbnych. Firma wnosi opłaty za te lekcje jedynie w przypadku zadeklarowania chęci podjęcia współpracy z naszą Szkołą.

Plan oraz intensywność zajęć dostosowujemy do potrzeb Klienta, opracowując szczegółowy kurs w oparciu o rzeczywiste potrzeby językowe firmy.

Na życzenie przygotowujemy raporty obecności uczestników oraz sprawozdanie z postępów w nauce. Zajęcia mogą być prowadzone w siedzibie firmy lub w siedzibie Best School.

Schemat działania Best School:

 • Sprawdzian znajomości języka w formie pisemnej i ustnej
 • Przedstawienie wyników analizy testów kierownictwu firmy
 • Ustalenie szczegółowego programu szkolenia językowego
 • Ustalenie harmonogramu zajęć

Kurs dla firm w Best School to:

 • Kompleksowa organizacja kursu nauczania języka niemieckiego lub angielskiego
 • Opracowanie autorskiego programu nauczania
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Dostarczenie wszystkich materiałów potrzebnych do realizacji szkolenia
 • Testy sprawdzające postęp osiągania umiejętności językowych
 • Sprawozdania dla kierownictwa zlecającego szkolenie
 • Zajęcia prowadzone w przyjaznej atmosferze
 • Bezpłatne konsultacje

Korzystając z naszej oferty umożliwią Państwo swoim pracownikom podwyższenie kwalifikacji zawodowych, co pozwoli na oferowanie Waszych usług na jeszcze wyższym poziomie.

Znajdź nas

ul. Sienkiewicza 10
pokój 108
(pierwsze piętro)
78-100 Kołobrzeg

e-mail: info@bestschool.pl

Biuro czynne
Poniedziałek: 15.45 - 18.45
Czwartek: 15.45 - 18.45

tel. 783 963 138
tel. 501 112 566